Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 650: Vấn đề áp dụng căn cứ thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi

Khi tham gia vào một quan hệ hợp đồng, các bên cần tôn trọng và thực hiện đúng những nội dung, thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, có những tình huống xảy ra ngoài dự liệu dẫn đến việc tiếp tục thực hiện hợp đồng lại trở nên khó khăn, tạo ra sự mất công bằng giữa các bên. Do vậy, để đảm bảo quyền lợi cho các chủ thể tham gia hợp đồng, Bộ Luật Dân sự năm 2015 đã có quy định về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Theo nhận định của một số chuyên gia, quy định hiện hành này là một bước tiến tiến bộ của so với Bộ Luật Dân sự năm 2005.

Song, những quy định về hoàn cảnh thay đổi cơ bản vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện. Vậy, pháp luật hiện hành quy định thế nào về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản? Và đâu là những vướng mắc còn tồn tại khi áp dụng những quy định này? Nội dung này sẽ được các chuyên gia, phân tích và làm rõ trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật với chủ đề: Một số vấn đề về áp dụng căn cứ “thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản”.

Khách mời:

– PGS.TS Ngô Quốc Chiến – Giảng viên cao cấp, Khoa Luật, Đại học Ngoại thương

– LS Nguyễn Thị Hồng Linh – Giám đốc Công ty Luật TNHH Link&Partners

Translate »