Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 651: Cơ chế pháp lý phù hợp thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm
Phát triển kinh tế là một trong những mục tiêu quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế nhanh không chỉ mang đến cơ hội mà còn đi kèm một số rủi ro về xã hội và môi trường, có ảnh hưởng rộng khắp đến người lao động, người tiêu dùng, cộng đồng và tài nguyên thiên nhiên quan trọng đối với sinh kế của người dân.

Chính vì thế cần có những chính sách khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp thực hành kinh doanh có trách nhiệm nhằm cân bằng lại thực trạng trên cũng như hướng tới sự phát triển một cách bền vững và lâu dài. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế thế giới với việc phê chuẩn và thực hiện hai hiệp định tự do thương mại gần đây.

Chương trình Kinh doanh và pháp luật sẽ cùng các chuyên gia trao đổi và phân tích sâu về vấn đề này với chủ đề: CƠ CHẾ PHÁP LÝ PHÙ HỢP THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP THỰC HÀNH KINH DOANH CÓ TRÁCH NHIỆM.

Khách mời:

– TS Lê Duy Bình, Chuyên gia phân tích chính sách công (Ông A)

– TS Nguyễn Hoa Cương, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương- Ciem (Ông B)

Translate »