Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 652: Nghĩa vụ của các bên trong giai đoạn tiền hợp đồng
Để tạo lập ra hợp đồng, các chủ thể phải trải qua nhiều quá trình đàm phán và thỏa thuận. Căn cứ vào tính chất thời gian xảy ra trước khi có hợp đồng, chúng ta có thể gọi giai đoạn này là tiền hợp đồng. Đây là giai đoạn bắt đầu từ việc một bên thể hiện mong muốn xác lập hợp đồng đến khi hợp đồng được giao kết. Trong giai đoạn tiền hợp đồng, các bên chưa chịu sự ràng buộc bởi hợp đồng mà các bên muốn xác lập nhưng giữa họ đã có mối liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau.

Do đó, cũng có không ít tranh chấp đã xảy ra sau khi kí kết hợp đồng bởi những thiếu sót của các bên trong giai đoạn tiền hợp đồng. Vậy, các chủ thể cần phải lưu ý những gì trong giai đoạn tiền hợp đồng? Nội dung này sẽ được các chuyên gia, phân tích và làm rõ trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay với chủ đề: Nghĩa vụ của các bên trong giai đoạn tiền hợp đồng và những lưu ý pháp lý.

Khách mời:

– LS Nguyễn Thị Hồng Linh, GĐ Công ty Luật TNHH Link&Partners

– LS Nguyễn Văn Thanh, GĐ Công ty Luật TNHH Thái An

Translate »