Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 658: Lựa chọn đối tác thành lập liên danh nhà thầu – Những lưu ý cho DN
Khi mà điều kiện năng lực của một nhà thầu độc lập không đủ để đáp ứng các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu của bên mời thầu, các nhà thầu thường hợp tác với nhau, tạo thành liên danh nhà thầu để cùng tham gia đấu thầu và thực hiện các dự án. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đã có không ít doanh nghiệp gặp rủi ro khi giao kết các thỏa thuận liên danh trong đấu thầu. Vậy, các nhà đầu tư cần lưu ý gì khi tham gia và chọn lựa đối tác để thành lập liên danh nhà thầu. Nội dung này sẽ được các chuyên gia, phân tích và làm rõ trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật với chủ đề: Lựa chọn đối tác thành lập liên danh nhà thầu.

Khách mời:

– LS Trần Tuấn Anh, GĐ Công ty Luật Hợp danh Minh Bạch

– LS Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw

Translate »