Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 659: Hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lại
Cùng với sự phát triển của xã hội và nhu cầu về đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, việc mua bán tài sản không chỉ dừng lại ở những tài sản đã và đang hình thành mà cả những tài sản hình thành trong tương lai, điển hình là nhà ở hình hình trong tương lai. Mặc dù đã có nhiều văn bản pháp luật quy định về việc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, tuy nhiên, việc mua bán tài sản này vẫn gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn những rủi ro pháp lý dẫn đến nhiều tranh chấp trên thực tế.

Vậy, nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là gì? Đâu là lưu ý cho các bên, nhất là bên mua khi giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở hình thanh trong tương lai để tránh những rủi ro, thiệt hại và tranh chấp không đáng có? Xung quanh vấn đề này, Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” sẽ cùng với các chuyên gia trao đổi, làm rõ trong chủ đề: Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai – Những rủi ro cần lường trước.

Khách mời:

– PGS.TS Doãn Hồng Nhung, Trường ĐH Luật, Đại học QGHN

– LS Lê Văn Khánh, Trưởng VP Luật sư 118 Hà Nội

Translate »