Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 661: Hủy giấy chứng nhận đăng ký DN – Hệ lụy & lưu ý cho các bên
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là một trong những văn kiện pháp lý quan trọng đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp buộc phải hủy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thực tế đã xảy ra không ít vụ tranh chấp liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, dẫn đến việc khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến quản trị nội bộ cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy, nguyên nhân dẫn đến các tranh chấp này là gì?

âu là lưu ý cho các bên để tránh bị hủy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng như phát sinh những tranh chấp liên quan không đáng có? Xung quanh vấn đề này, Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” hôm nay sẽ cùng với các chuyên gia trao đổi, làm rõ với chủ đề: Hủy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Hệ lụy và lưu ý cho các bên.

Khách mời:

– LS Nguyễn Mạnh Thuật, GĐ Công ty Luật Hợp danh Đông Nam Á

– LS Nguyễn Thế Truyền, GĐ Cty Luật Hợp danh Thiên Thanh

Translate »