Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 662: Tranh chấp pháp lý liên quan đến điều lệ công ty & lưu ý cho DN
Điều lệ công ty là một trong những văn bản quan trọng nhất trong việc quản lý doanh nghiệp, gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các thành viên hoặc cổ đông. Tuy nhiên, trên thực tế, cũng có không ít tranh chấp xảy ra liên quan đến điều lệ công ty khi những quy định trong điều lệ không rõ ràng, vượt quá phim vi hoặc trái với quy định pháp luật.

Vậy, các doanh nghiệp cần lưu ý gì khi xây dựng và áp dụng điều lệ công ty? Nội dung này sẽ được các chuyên gia, phân tích và làm rõ trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay với chủ đề: Tranh chấp pháp lý liên quan đến điều lệ công ty và những lưu ý cho doanh nghiệp.

Khách mời:

– Luật sư Phùng Quang Cường, LS Thành viên VP Luật sư NHQuang & Cộng sự

– Khách mời 2: Luật sư Hoàng Thanh Tuấn – Luật sư Công ty Luật TNHH DIMAC

Translate »