Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 664: Thực hành kinh doanh có trách nhiệm để DN Việt phát triển bền vững
Để phát triển bền vững, ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật. Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng là một trong những quy tắc để doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng vẫn đang diễn biến phức tạp ở hầu hết các lĩnh vực, dẫn đến không ít tranh chấp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Vậy, làm thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động thực hành kinh doanh có trách nhiệm vì người tiêu dùng? Và các doanh nghiệp sẽ cần lưu ý gì khi cung cấp hàng hóa dịch vụ cho người tiêu dùng? Nội dung này sẽ được các chuyên gia, phân tích và làm rõ trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay với chủ đề: Thực hành kinh doanh có trách nhiệm – Chìa khóa để doanh nghiệp Việt phát triển bền vững.

Khách mời:

– Bà Lê Thị Hoàng Thanh – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ Tư Pháp

– LS Nguyễn Hưng Quang, Luật sư Trưởng, VP Luật sư NHQuang & Cộng sự, Chủ tịch Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam.

Translate »