Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 665: Giao dịch vượt quá thẩm quyền – Lưu ý nào cho doanh nghiệp
Khi ký kết hợp đồng, các bên thường ít quan tâm đến thẩm quyền của người ký kết, cứ thấy người ký là đại diện theo pháp luật của công ty và có dấu đỏ là an tâm rằng mình đã giao kết với công ty. Thực tế, có nhiều hợp đồng được ký bởi người không có thẩm quyền và khi xảy ra xung đột, công ty không muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng đã lấy lý do người ký không đúng thẩm quyền để thoái thác trách nhiệm. Điều này đã gây nhiều phiền toái, cũng như thiệt hại cho đối tác, đặc biệt với những hợp đồng có giá trị lớn thì thiệt hại là không hề nhỏ.

Công ty không chịu bồi thường thiệt hại cho đối tác vì cho rằng người ký hợp đồng không nhân danh công ty, còn cá nhân ký kết hợp đồng hoặc thoái thác trách nhiệm hoặc không có khả năng tự chịu trách nhiệm đối với thiệt hại quá lớn của đối tác. Vậy, lưu ý nào cho các bên để tránh những rủi ro và tranh chấp không đáng có? Xung quanh vấn đề này, Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” hôm nay sẽ cùng với các chuyên gia trao đổi, làm rõ với chủ đề: Giao dịch vượt quá thẩm quyền – Lưu ý nào cho doanh nghiệp?

Khách mời:

– TS.Phan Đăng Hải – Phó Trưởng bộ môn Pháp luật kinh tế, Khoa Luật, Học viện Ngân hàng;

– LS. Nguyễn Văn Hân – Chủ tịch HĐTV Công ty Luật Hợp danh Minh Bạch, Đoàn LS TP Hà Nội.

Translate »