Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 666: Thách thức với hàng rào thuế Carbon, vấn đề cần lưu ý cho DN Việt
Liên minh Châu Âu (EU) đã thông báo sẽ thực hiện Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM); theo đó, đánh thuế carbon đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất tại nước sở tại. Song, trong bối cảnh EU đang là một thị trường xuất khẩu lớn và giàu tiềm năng với Việt Nam, việc áp thuế carbon của các nước EU sẽ có những tác động không nhỏ đến doanh nghiệp Việt. Vậy những thách thức đó là gì? Và đâu là giải pháp để doanh nghiệp Việt vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội khi Liên minh Châu Âu (EU) áp dụng thuế carbon. Những nội dung này sẽ được các chuyên gia trao đổi và làm rõ với chủ đề: Thách thức với hàng rào thuế Carbon, những vấn đề cần lưu ý cho doanh nghiệp Việt.

Khách mời:

– PGS.TS Nguyễn Thế Chinh – Nguyên Viện trưởng. Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE). Bộ tài nguyên và môi trường (MONRE).

– Luật sư Nguyễn Anh Minh – Công ty NHQuang & Cộng sự – Thành viên nhóm chuyên gia nghiên cứu, rà soát và đánh giá tác động của CBAM đến chính sách và pháp luật Việt Nam

Translate »