Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 668: Thay đổi đại diện theo pháp luật & vấn đề pháp lý phát sinh
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trong đối với mỗi doanh nghiệp. Đây chính là cá nhân thay mặt cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp trước cơ quan giải quyết tranh chấp; đồng thời, thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Song, bởi nhiều lý do chủ quan và khách quan, việc doanh nghiệp cần phải thay người đại diện theo pháp luật là điều không hiếm gặp.

Tuy nhiên, việc này cũng có thể phát sinh một số rủi ro và tranh chấp. Vậy, doanh nghiệp cần lưu ý gì khi thay đổi người đại diện theo pháp luật? Nội dung này sẽ được các chuyên gia, phân tích và làm rõ trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay với chủ đề: Thay đổi đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và những vấn đề pháp lý phát sinh.

Khách mời:

– TS. Nguyễn Thị Phương Châm – Giảng viên Khoa Luật Dân sự – Trường Đại học Luật- ĐHQGHN

– LS Nguyễn Đức Mạnh – LS Thành viên cao cấp – PGĐ Công ty Luật TNHH Bizlink

Translate »