Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 669: Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hàng hóa và lưu ý cho DN
Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm là điều khoản quy định các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm. Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm là 1 trong 4 nội dung chính của quy tắc bảo hiểm, là một trong những nội dung không thể thiếu trong hợp đồng bảo hiểm, nhưng lại chưa được cả bên bán lẫn bên mua bảo hiểm chú trọng. Thực tế đã xảy ra không ít tranh chấp liên quan đến điều khoản loại trừ bảo hiểm này. Vậy, nguyên nhân dẫn đến tranh chấp này là gì?

Đâu là lưu ý cho các bên khi ký kết hợp đồng và khi xảy ra sự kiện bảo hiểm để tránh những tranh chấp và thiệt hại không đáng có? Xung quanh vấn đề này, Chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” hôm nay sẽ cùng với các chuyên gia trao đổi, làm rõ với chủ đề: Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hàng hóa – Lưu ý nào cho doanh nghiệp khi giao kết và thực hiện hợp đồng?

Khách mời:

– PGS.TS Phạm Thị Giang Thu – Chuyên gia tài chính ngân hàng, Nguyên Trưởng Bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Luật Hà Nội.

– Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật – Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Đông Nam Á, Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Translate »