Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 671: Chuyển nhượng dự án đầu tư Những tranh chấp cần lưu ý
Trong quá trình đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh, dự án bất động sản…. nhiều nhà đầu tư có thể vì lý do tài chính, kế hoạch kinh doanh thay đổi… mà không thể tiếp tục thực hiện dự án và cần chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án cho các nhà đầu tư khác. Trên thực tế trong quá trình chuyển nhượng dự án rất nhiều tranh chấp đã phát sinh.

Vậy khi doanh nghiệp hay các nhà đầu tư muốn chuyển nhượng dự án đầu tư thì cần đáp ứng điều kiện cũng như quy trình thực hiện như thế nào? Nội dung này sẽ được các chuyên gia phân tích và tư vấn cụ thể trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày hôm nay với chủ đề: TRANH CHẤP CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý.

Translate »