Kinh Doanh và Pháp Luật | Tập 654: Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu- Những tác động tới doanh nghiệp VN
Chính sách thuế tối thiểu toàn cầu là một trong hai trụ cột chính của Chương trình chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) khởi xướng và đã được 142 quốc gia đồng thuận, trong đó có Việt Nam. Mức thuế này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Song, việc áp thuế tối thiểu toàn cầu sẽ đem lại những tác động to lớn cho cả kinh tế quốc gia và không ít doanh nghiệp.

Vậy, những tác động đó là gì? Và đâu là giải pháp để Việt Nam sớm hoàn thiện lộ trình áp dụng và hành lang pháp lý dành cho thuế tối thiểu toàn cầu? Nội dung này sẽ được các chuyên gia, phân tích và làm rõ trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật với chủ đề: Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu – Những tác động và giải pháp cho Việt Nam.

Khách mời:

– PGS.TS Lê Xuân Trường, Trưởng khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính

– Ông Trần Anh Sơn, PGĐ Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam

Translate »