Liên đoàn Luật sư Việt Nam: Cần tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả về PBGDPL

(PLVN) – Đó là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương (Hội đồng PBGDPLTƯ), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tại buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam chiều 16/11. Đồng chủ trì phiên làm việc có Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh, Ủy viên Hội đồng PBGDPLTƯ.

Tham dự buổi làm việc có thành viên tổ thư ký Hội đồng, đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp, đại diện các đơn vị thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Liên đoàn LSVN)…

Theo Báo cáo hoạt động của Liên đoàn LSVN, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được Liên đoàn xác định là một trong các nhiệm vụ quan trọng, từ đó thể hiện được vai trò, vị trí, trách nhiệm của Liên đoàn và đội ngũ luật sư Việt Nam với Đảng, Nhà nước và toàn thể cộng đồng xã hội.

Hàng năm, Liên đoàn đều ban hành kế hoạch PBGDPL để nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho các thành viên của mình và cho cộng đồng xã hội. Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn LSVN đã bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ PBGDPL vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm và được Ban Thường vụ Liên đoàn thông qua trong phiên họp thứ 7 ngày 14/6/2022.

Liên đoàn LSVN cũng đã triển khai 5 mô hình PBGDPL có hiệu quả, đó là: mô hình trợ giúp pháp lý; mô hình phối hợp PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; mô hình phổ biến nâng cao trình độ pháp luật cho đội ngũ luật sư trong toàn quốc; mô hình tư vấn pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp lý; mô hình câu lạc bộ Luật sư Thương mại quốc tế. Ngoài ra, Liên đoàn LSVN cũng tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động PBGDPL.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên Hội đồng PBGDPLTƯ, Liên đoàn LSVN đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: Đại diện Liên đoàn LSVN đã tham dự đầy đủ các phiên họp và các hoạt động của Hội đồng PBGDPLTƯ, đã tham gia, tham mưu đối với Hội đồng PBGDPLTƯ về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng đồng thời chủ động đề xuất với Hội đồng giao cho Liên đoàn và đội ngũ luật sư Việt Nam một số nhiệm vụ chính trị – pháp lý.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam: Cần tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả về PBGDPL ảnh 1Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Liên đoàn LSVN cũng tích cực phối hợp với các Ủy viên khác của Hội đồng PBGDPLTƯ trong việc đóng góp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật các lĩnh vực mà Ủy viên Hội đồng khác phụ trách: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Liên đoàn đã có ý kiến đóng góp với 14 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các cơ quan. Ngoài ra, Liên đoàn đã cử đại diện tham gia vào một số Ban soạn thảo, hội đồng tư vấn: Tổ soạn thảo đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 của Bộ Tư pháp; Hội đồng tư vấn thẩm định Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao của TAND tối cao…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPLTƯ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả về công tác PBGDPL mà Liên đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Liên đoàn đã triển khai 05 mô hình PBGDPL có hiệu quả, đóng góp tích cực cho công tác PBGDPL nói chung.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPLTƯ đề nghị Liên đoàn LSVN tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả về PBGDPL tới toàn thể đội ngũ luật sư, nghiên cứu thêm các mô hình hay, có hiệu quả về PBGDPL để triển khai thực hiện PBGDPL; đề nghị Liên đoàn hướng dẫn, chỉ đạo 63 Đoàn luật sư chủ động phối hợp với Hội đồng PBGDPL cấp tỉnh trong việc thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở thông qua việc trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật…

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cũng đề nghị Liên đoàn chỉ đạo các đơn vị của Liên đoàn, các Đoàn luật sư, giới luật sư nói chung quan tâm, phối hợp thực hiện các đề án, chương trình PBGDPL ở các Bộ, ngành Trung ương và địa phương ban hành.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPLTƯ, điểm nhấn của đổi mới công tác PBGDPL là việc Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” theo Quyết định số 977. Do đó, đề nghị Liên đoàn LSVN nghiên cứu, phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch để tham gia thực hiện Đề án trên bởi đây là việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực. Và việc phối hợp PBGDPL giữa luật sư, các công ty luật, Đoàn luật sư địa phương với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội thể hiện rõ trách nhiệm của đội ngũ luật sư với Đảng, Nhà nước và toàn thể cộng đồng xã hội.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam: Cần tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả về PBGDPL ảnh 2
Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh.

Tiếp theo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPLTƯ, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh nhấn mạnh, Liên đoàn sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPLTƯ để triển khai trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh công tác PBGDPL có vai trò rất quan trọng, gắn liền với hoạt động của luật sư, do đó cần nâng cao trách nhiệm của Liên đoàn LSVN, trách nhiệm của đội ngũ LSVN trong công tác PBGDPL đối với nhân dân, đối với xã hội.

Theo Chủ tịch Liên đoàn LSVN, Liên đoàn sẽ tiếp tục phát huy những mô hình hiệu quả trong công tác PBGDPL và tiếp tục xây dựng mô hình mới, nghiên cứu xây dựng đề án về PBGDPL, nâng cao ý thức, trách nhiệm về việc PBGDPL trong đội ngũ luật sư để tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực trong thời gian tới./.

Translate »