Nỗ lực giải quyết khó khăn, tạo sự an tâm cho người dân, doanh nghiệp

Ngày 20-12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Diễn đàn kinh doanh và pháp luật năm 2022 với chủ đề “Nhận diện, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tham dự diễn đàn.

Diễn đàn kinh doanh và pháp luật năm 2022 được tổ chức trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua những ý kiến phản ánh từ các doanh nghiệp, bộ, ngành, địa phương sẽ có thêm thông tin, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp để từng bước có giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Ngược lại, doanh nghiệp cũng nhận diện được tầm quan trọng của thể chế, pháp luật trong việc bảo đảm ổn định và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đồng thời, hiểu rõ hơn về vai trò của doanh nghiệp trong đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả.

Trong chương trình, các đại biểu tham dự đã thảo luận về tiếp cận các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế và quản trị rủi ro pháp lý của doanh nghiệp và tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực cho hoạt động đầu tư kinh doanh. Từ đó, cơ quan quản lý nhà nước mới có thể đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại Diễn đàn kinh doanh và pháp luật năm 2022.

Đánh giá cao việc chủ trì tổ chức diễn đàn của Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết, đây là diễn đàn đầu tiên, nhưng cần nghiên cứu để tổ chức thường niên, qua đó lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, trong gần 3 năm qua, tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp với nhiều thách thức to lớn nổi lên ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh, xã hội. Môi trường quốc tế bất ổn và hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19 đặt ra nhiều khó khăn rất lớn, chưa có tiền lệ, nhất là trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh. Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp phải đương đầu với vô vàn khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng, gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh, chi phí gia tăng, thị trường biến động bất lợi.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi nhanh và phát triển bền vững sau đại dịch là nhiệm vụ rất quan trọng, được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ hết sức quan tâm. Việc cơ quan nhà nước chủ động, tích cực đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó có việc tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn về pháp lý, nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh, là rất cần thiết, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Riêng trong năm 2022, qua tổng kết, ngành Tư pháp đã rà soát gần 28.000 văn bản để từ đó kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, hoặc bãi bỏ gần 6.000 văn bản”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu ví dụ, đồng thời nhấn mạnh điều đó thể hiện rất lớn quyết tâm của Chính phủ, của các bộ, ngành trong việc rà soát các văn bản pháp lý để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như các lĩnh vực khác.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, phải nhìn nhận thẳng thắn, thực tế doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các chương trình, dịch vụ hỗ trợ pháp lý. Hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ, tư vấn pháp luật ở một số nơi chưa cao. Nguồn lực dành cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và người dân còn hạn chế.

Trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng, dưới tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định nhu cầu hỗ trợ pháp lý để doanh nghiệp hoạt động tốt trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh ở nước ngoài là rất lớn. Nhu cầu này cũng đặt ra đòi hỏi cho tư vấn, hỗ trợ pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước phải nhanh hơn, thực chất hơn, chất lượng cao hơn.

Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng, hoàn thiện pháp luật tới đây phải chú trọng đến tính dự báo, lường trước được những bất ổn, những vấn đề mới có thể phát sinh trong đời sống kinh tế – xã hội, bám sát chủ trương của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chiến lược 10 năm (2021-2030) và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) về phát triển kinh tế – xã hội; phát triển có trọng tâm, trọng điểm, mang tầm quốc gia và thể hiện tính liên ngành, liên vùng; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Khi đó, chính sách, pháp luật mới có thể tồn tại ổn định, lâu dài, tạo sự an tâm cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Hà Nội mới

Translate »