Tăng cường quản lý việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày 12/4/2023, Bộ Tài chính đã có Công điện 01/CĐ-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử.

Tổng cục Thuế đã triển khai hệ thống hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01/7/2022. Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thực hiện chuyển đổi đồng bộ sang sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy truyền thống.

Việc triển khai hệ thống hóa đơn điện tử giúp tiết kiệm chi phí, lưu giữ hóa đơn; thuận tiện trong khâu đối chiếu, rà soát, kiểm tra việc kê khai thuế, hoàn thuế…góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn có hiện tượng cố tình lợi dụng việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử để xuất khống, mua bán hóa đơn để trục lợi, vi phạm pháp luật.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu:

– Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tuân thủ của doanh nghiệp nói riêng, người nộp thuế nói chung về nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thuế. Cảnh báo kịp thời các vi phạm, tội phạm về thuế; xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, không để xảy ra vi phạm về phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử.

– Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử để phát hiện kịp thời các vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định.

– Rà soát, đánh giá và đề xuất nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đối với hóa đơn điện tử…

Xem chi tiết Công điện 01/CĐ-BTC.

 

Translate »