Từ hôm nay, Hà Nội áp đơn giá xây dựng mới khi bồi thường khi thu hồi đất

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Quyết định 05/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội chính thức có hiệu lực ngày 07/4/2023.

Theo đó, mức giá xây dựng nhà ở làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội cao nhất là 7.796.000 đồng/m2 sàn xây dựng.

Chính sách mới có hiệu lực 07/4/2023
Chính sách mới có hiệu lực 07/4/2023:  Hà Nội áp đơn giá xây dựng mới khi bồi thường khi thu hồi đất (Ảnh minh họa)

Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được duyệt trước ngày 07/4/2023 thì không áp dụng, điều chỉnh đơn giá theo Quyết định này.

Việc áp dụng đơn giá có thuế giá trị gia tăng và không có thuế giá trị gia tăng được thực hiện như sau:

– Đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các cá nhân, hộ gia đình là đơn giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng;

– Đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp.

– Trường hợp tài sản đã kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào: Áp dụng đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

– Trường hợp tài sản không kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào: Áp dụng đơn giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Xem đầy đủ nội dung Quyết định 05/2023/QĐ-UBND

(Theo Luật Việt Nam)

Translate »